One’s origins determine one’s concept of time. Migration through time defines the work of Joke Neyrinck, digital artist and member of artcollective krakk Joke (Belgian/Polish) created especially for the festival her own Utopia: a digital, imaginary ‘doodle’-world. Her drawings are an abstract form of her biography, a snapshot of her continuing search where all borders fade, both past and future… a time ‘refound’. She digs into her subconscious by letting her imagination run free.
 
Je oorsprong bepaalt je beleving van tijd. Migratie in de tijd geeft richting
aan het werk van Joke Neyrinck, digitaal kunstenares & lid van het kunstcollectief krakk vzw.
Joke (half Poolse) creëert voor het festival haar Utopia, een digitale denkbeeldige
droodle-wereld anno 2025. De tekeningen zijn zo een abstractie van Jokes biografie, haar
momentopname van een graven waarbij alle grenzen vervagen, zowel verleden als toekomst... een hervonden tijd, een toekomstige tijd. Via haar fantasiewereld onderzoekt
ze haar onderbewuste waarin verwijzing naar de werkelijkheid bijkomstig is. 
 
I am on twitter - pinterest - instagram
Back to Top